Necklace
GL-0184(2007)
K18YG/K18PG/SV

Product info

自社ブランド「GLENN 」の製品。」の製品。一つ一つ異なる地金をロウ付けし「桜」を表現した。

Item
Necklace
No.
GL-0184
製作年
2007年
素材
K18YG/K18PG/SV
TOP